Hur fungerar det?

Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Denna gratisenergi finns alltid i närheten av huset och endast en minimal mängd av den tas idag tillvara. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant. Principen att utnyttja denna gratisenergi är alltid densamma. En del av den lagrade energin i berget samlas upp av vätskan i en plastslang, kollektorn, och utgör året om en stabil värmekälla för värmepumpen. Kollektorslangens längd bestäms av husets värmebehov.

Värmepumpen kan jämföras med kylskåpet. I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan. Med en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten, in i huset.

Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma temperatur året om. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privat.

Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, konventionellt vattenburet uppvärmningssystem (Golvvärme är det bästa alternativet, lägsta temperaturen och högsta värmefaktorn) och även användas för varmvattenproduktion. Det är samma vattenbaserade värmesystem oberoende av energiform (El, Olja, Jordvärme), d.v.s. det går smidigt att enbart byta ut oljepannan mot värmepumpen.

Diametern på en värmebrunn är vanligast 5,5 tum (140 mm). Borrhålets djup bestäms enligt husets energibehov och rör sig mellan 100 - 200 m, om mera energi behövs ännu så borrar man flera hål. Borrbrunnmetoden gör det möjligt att använda värmepump då tomten är liten eller marken inte är grävbar (t.ex. i städer och tätorter). Återställningsarbetet efter borrningen är obetydlig. Därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal. Grundvattnennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas.

Investeringskostnaderna är relativt höga, men i gengäld får du ett driftsäkert och servicesnålt uppvärmningsalternativ med extremt lång livslängd. Värmefaktorn är hög, upp till 4 (normalt 3,5) i bästa fall, d.v.s. man köper 1 Kw och får 4 Kw som värme tillbaka. Andra fördelar med värmepumpen är; tar lite utrymme och behöver inte eldfast utrymme.

I Sverige finns det betydligt mycket mera värmepumpar än i Finland, de är också mycket längre i utvecklingen. I Finland finns det ca. 35 000 värmepumpar (år 2003) medan det i Sverige finns närmare 450 000. I Sverige installerades år 2003 ca. 38 000 värmepumpen då motsvarande siffra i Finland var ca. 6 000 stycken. En orsak är att de i Sverige har de annorlunda energipolitik än i Finland, man får nämligen understöd från staten om man övergår från direkt el uppvärmning till jordvärme. En annan orsak är att brännoljan är betydligt dyrare där (i klass med dieseloljan). Som följd av jordvärmens popularitet i Sverige så är de största och flesta värmepumpstillverkare svenska (Thermia, IVT, Nibe).

Jordvärmen lever sin andra boom i Finland. Första upplevde vi i början på 1980-talet. Försäljningen stannade år 1985 p.g.a. dåliga erfarenheter. Tekniken var bra men man kunde inte dimensionera rätt. VIKTIGASTE MED JORDVÄRMEN ÄR ATT MAN DIMENSIONERAR RÄTT. Man skall ha tillräckligt stor värmepump och tillräckligt djupt värmehål.