Vattenbrunnar

 

Tekniskt utförande


Borrningen utförs enligt Normbrunn -97 (enligt kommunens gällande regler) med miljöcertifierade maskiner.
Borrning och rördrivning genom de lösa marklagren ned till fast berg utförs med odex-borrning. Foderrör finns i dimensionerna 168.3 x 5.0 mm och 139.7 x 5.0 mm beroende på bergförhållande.
Fortsatt borrning sker med sänkhammar-borrning i dimension 140 mm och 115 mm.

 

Att tänka på


Bra att titta på innan vi kommer
Farbar väg fram till borrplats är iordningställd (2.25 bred, 2.50 höjd)
Fritt utrymme för borrningens genomförande finnes
Vatten och avlopp och kabelvisning (El-Tele) är utförd
Ansöka om erforderliga tillstånd (kommunen)
Skydd mot husfasad och ömtålig egendom är utförd
Borrkax och vatten får släppas i anslutning till borrpunkt
Vattenutag och 220 volt finns tillgängligt

 

Tryckning

 

Om erforderlig vattenmängd ej erhålls under borrning har vi möjlighet att spräcka, vidga, små befintliga sprickor i berget, med hjälp av en hydraulisk manschett och spolbil. Detta är en effektiv metod där vi så gott som alltid får vatten.